Rederij De Maren

Rondvaarten door een historisch landschap

        Home              ms Nynke van Hichtum              Vaargebied              Arrangementen              Tarieven               Contact

Vaargebied


Zoals in de inleiding al gezegd: sommige dorpen hier zijn zo'n 2600 jaar oud en allemaal gebouwd
op wierden (terpen, zeggen ze elders). Tussen die wierden ontstonden al gauw verbindingen,
paden, karresporen, wegen. Ze liggen er nog altijd. Het landschap is hier sinds 600 v. Chr. een
coproductie van krachten van de natuur en menselijk zwoegen. De steiger van waar wij afvaren ligt
in het Aduarderdiep, acht kilometer lang en rond 1400 door de monniken van het grote en machtige
klooster van Aduard gegraven. Ook het imposante sluizencomplex waar wij (meestal, hangt af van de route) doorheen varen is een erfenis van deze Cisterciënzer abdij. Dit landschap is een en al zichtbare geschiedenis.

Tot de Reductie van Groningen in 1594, toen de Staatse troepen de stad bevrijdden van de Spaanse overheersing, maakte de huidige provincie Groningen deel uit van de Friese Zeelanden, die zich oorspronkelijk uitstrekten van het Zwin (Zeeuws-Vlaanderen) tot de Weser (Noord-Duitsland). De stad Groningen is ontstaan als Drents dorp. Onder leiding van de kloosters hebben de bewoners zich eeuwenlang beijverd om de waterhuishouding degelijk te regelen: er werden dijken aangelegd (die de wierden als veilige woonplek overbodig maakten), er werden kanalen en sloten gegraven en sluizen – hier ‘zijlen’ genaamd – gebouwd. De kaart van Noord-Groningen, ons vaargebied, is sindsdien niet wezenlijk veranderd en dat is een zegen voor de recreatievaart.

 

CONTACT:

Kuno Binnendijk &

Elma de Haan

Allersmaweg 1, 9891 BB Ezinge

telefoon: 06 44733345

email: info@rederijdemaren.nl

Reitdiep  vaargebied 1 vaargebied 2 vaargebied 3 vaargebied 4